24 december 2014

GEM 24-12-2014 Wegafsluiting Bergstraat

30 maandag(en) tussen 09:00 en 12:00

Bergstraat | Bouw
Bouw
locatie 
Gehele Bergstraat
detailinformatie 
Vanaf begin 2015 tot bouwvak 2015 is de Bergstraat iedere maandag tussen 9.00 en 12.00 uur (mogelijk) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeersregelaars laten bestemmingsverkeer toe en regelen het verkeer.
De Bergstraat is fysiek afgesloten ter hoogte van huisnummer 3.

11 december 2014

GEM 11-12-2014 Afronding project 'Aanleg voetgangersverbinding Hooghuisstraat-Kleine Berg/ Bergenpad'


BRON: Ontvangen e-mail

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente wil het centrumgebied aantrekkelijker maken door het aanleggen van een nieuwe voetgangersverbinding over de Keizersgracht en het Fensterrein, het zogenaamde Bergenpad. Tijdens de inloopbijeenkomst op 28 oktober en op de projectpagina op de gemeentelijke website is aangegeven dat het vaststellen van het definitieve ontwerp en de terugkoppeling ervan in december 2014 zou gaan plaatsvinden.

Het halen van deze termijn gaat helaas niet lukken. Wij hebben meer tijd nodig om te komen tot een definitief ontwerp en binnen de gemeentelijke organisatie de benodigde processen te doorlopen. Ik informeer ik u uiterlijk voor eind februari 2015.
Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Léon Lurvink, projectleider, op telefoonnummer 040-238 6413 of via e-mail l.lurvink@eindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

Léon Lurvink Projectleider Verkeer & Openbare Ruimte Gemeente Eindhoven | 
Sector Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu

10 december 2014

GEM 10-12-2014 Officiële publicaties Bergstraat 38

BESLISSINGEN REGULIERE PROCEDURE


Verleende vergunningen
Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum verzending

V14/21352, Bergstraat 38, intern verbouwen en plaatsen dakkapel, 27-11-2014

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op het Inwonersplein (Stadskantoor). Voor adres en openingstijden zie colofon.

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

24 november 2014

ED 20-11-2014 Spiritueel centrum De Heremiet in Eindhoven gaat dicht

Spiritueel centrum De Heremiet aan de Bergstraat en Grote Berg sluit op 31 december de deuren. Aan de sluiting ligt een zakelijk geschil tussen huurder en verhuurder ten grondslag. Alleen de webshop blijft 'open'.

Het spiritueel centrum bestaat uit een boekhandel en theehoek met de ingang aan de Bergstraat en een grote zaal voor onder meer yoga en lezingen, spreekkamers en ruimte voor een toekomstig restaurant met de ingang aan de Grote Berg.
Eigenaar Herman van Kuit noemt de sluiting 'heel verdrietig maar helaas onontkoombaar'. "Ik heb alles geprobeerd om sluiting te voorkomen." De Heremiet start volgende week dinsdag met de opheffingsuitverkoop.

ED 27-10-14 Stadstuin mogelijk naar Treffinaterrein


door Lucas Nuchelmans

Stadstuin De Bergen sluit op 31 december definitief haar poorten op het Luciferterrein. Onderzocht wordt of de stadstuin een vervolg kan krijgen op het Treffinaterrein, dat er momenteel slecht bij ligt. Het Van der Schootpand aan de Kleine Berg krijgt mogelijk een horecafunctie.

bron: Eindhovens Dagblad (27-10-2014)
Kijk voor meer informatie op: www.ed.nl